Marketing i Reklama

W ramach tej specjalności oferujemy: 

1. Wykonamy badania marketingowe, które pozwolą nam profesjonalnie przeanalizować, a dzięki temu poznać poziom marketingu i reklamy w twojej firmie.

2.  W kolejnym kroku przeprowadzimy szereg badań marketingowych, które pozwolą nam opracować indywidualną ścieżkę rozwoju dla twojej firmy w kwestii marketingu i reklamy, co pozwoli jej, a przede wszystkim tobie na pozyskanie nowych klientów, a tym samym zwiększenie sprzedaży i oczywiście zysków.

3. Na koniec opracujemy dla Ciebie instrukcję dalszych działań z zakresu marketingu i reklamy oraz  przygotujemy Cię do podejmowania samodzielnych działań w tym zakresie, oczywiście przy stałym wsparciu z naszej strony.

4. Na koniec wskażemy Ci konkretne narzędzia marketingu i reklamy, które pozwolą Ci w łatwy sposób prowadzić działania zgodnie z instrukcją z pkt. 3., oraz przedstawimy Tobie kilka możliwych scenariuszy decyzji potencjalnych klientów Twojej firmy i czynników, które mają na nią wpływ.

 

Jeśli po przeanalizowaniu powyższej oferty masz jeszcze wątpliwości czemu wybrać akurat naszą agencję? Już spieszymy rozwiać te wątpliwości 😉 

Posiadamy wiele cennych i bardzo przydatnych umiejętności w zakresie obsługi klienta i nowoczesnych technik sprzedaży w tym kluczowych klientów, potwierdzonych certyfikatami z kursów ukończonych w Centrum Szkoleniowo-Edukacyjnym P&M Management Group w Warszawie.

Poniżej wymieniamy je wszystkie dla Was, żebyście dokładnie je znali 😉

1. Podstawowe zagadnienia z zakresu obsługi klienta.

2. Rozpoznawanie potrzeb i osobowości klienta.

3. Przygotowanie sprzedawcy do rozmowy z klientem.

4. Pracownik odzwierciedleniem firmy – cele i cechy profesjonalnego sprzedawcy.

5. Przeprowadzanie rozmowy z klientem. Powitanie, rozpoznanie potrzeb i preferencji.

6. Dbałość o komfort i dobre samopoczucie klienta – zachowanie sprzedawcy.

7. Umiejętności komunikacyjne w sprzedaży, czyli jak rozmawiać z klientem.

8. Prezentacja produktu – przedstawienie korzyści, wzbudzenie potrzeby posiadania produktu.

9. Metody zachęcające do zakupu.

10. Czynniki wpływające na opinię klienta i decyzję o zakupie.

11. Przeprowadzanie rozmów telefonicznych, sprzedaż przez telefon.

12. Sposoby radzenia sobie z wątpliwościami klienta.

13. Zamykanie sprzedaży, obsługa po sprzedaży – sposoby na utrzymanie klienta.

14. Metody pozyskiwania klientów i szukanie nowych kontaktów.