PARTNERZY

PARTNERZY BIZNESOWI
AGENCJI MARKETINGU BIZNESOWEGO B2B CONNECTION


Sport w Regionie Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270,
wpisana 18 grudnia 2020 roku,

do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Miasta Łódź – Śródmieście XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000874638,
NIP: 7252304766 oraz REGON: 387739389
z kapitałem zakładowym opłaconym w całości wysokości 20 000,00 zł

Wydawca Portalu „Łódzki Sport” będącego pierwszym projektem zrealizowany przez łódzką spółkę, choć to nie koniec jej działań w ramach, których powstaną regionalne sportowe portale internetowe stanowiące bardzo rzetelne, wręcz nieocenione źródło najważniejszych informacji ze świata regionalnego sportu w Polsce.


Grafoneo.pl Daniel Górny z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Mickiewicza 3,
NIP: 5542868737


Fundacja Pomaganie jest fajne z siedzibą w Łasku przy ul. Kosynierów 1/20,
wpisana 18,09.2020 roku, do Rejestru Organizacji Pozarządowych prowadzonego przez Sąd Łódź (LD), XX Wydział pod numerem
KRS: 0000860239
NIP: 8311640473, REGON: 387060189


Hypertec Supplements Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy
ul. Kolejowej 11/13,
wpisana 07.03.2017 roku,
do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000667117
NIP: 5272799379, REGON: 366732886