Projekty

NASZE PROJEKTY: 

Poniżej przedstawiamy kilka wybranych firm, instytucji, organizacji z którymi mieliśmy okazję i przyjemność współpracować, a także projektów, przy których realizacji mieliśmy okazję brać udział lub je wspierać.Projekt „Polish Air Force Lovers” (w skrócie PAFLOVERS) – to lotniczy projekt edukacyjny stworzony w październiku 2016 roku, przez Agencję Marketingu Biznesowego B2B Connection, którego głównym celem jest szeroko pojęta promocja polskiego lotnictwa wojskowego w tym jego historii oraz przede wszystkim współczesności poprzez stworzenie nowoczesnej platformy w mediach społecznościowych oraz internecie łączącej wszystkich ludzi lotnictwa, których pasją są Polskie Siły Powietrzne i ich bardzo bogata historia, która trwa już nie przerywanie od ponad 100 lat. Ma ona nie tylko łączyć ludzi, a przede wszystkim być potwierdzeniem szacunku i wsparcia dla pilotów, techników oraz innych członków personelu lotniczego oraz ich rodzin, bliskich i znajomych.

Link do profilu projektu: https://www.facebook.com/paflovers/


Sport Promotion by B2B Connection – to sportowy projekt promocyjny Agencji Marketingu Biznesowego B2B Connection, który ruszył z początkiem 2019 roku. Jego celem jest szeroko pojęta promocja sportu i aktywności fizycznej z naciskiem na pasjonujące nas sporty walki. Chcemy tym samym pokazać, że sztuki walki to określenie sportowych technik dyscypliny sportowej, jaką są sporty walki, a więc tym samym chcemy je prezentować w jak najlepszym świetle, aby uświadomić ludzi, że powszechnie przyjęte przekonanie, że walki w klatkach to po prostu bezsensowne i bezcelowe mordo bicie w wyniku, którego później zawodnicy w każdym przypadku ulegają dużej ilości urazów jest nie prawdziwe i należy je zastąpić stwierdzeniem, że sporty walki to po prostu klasyczna dyscyplina sportu, jak każda inna typu: lekkoatletyka, piłka nożna, siatkówka, czy koszykówka z tym, że troszkę bardziej ekstremalna i elitarna, czyli że to coś w stylu skoków narciarskich, czy rajdów samochodowych – nie każdy choćby nawet bardzo chciał może tego typu dyscyplinę uprawiać). W ostatnim czasie nasz projekt rozwinął się również o promowanie sportowej rywalizacji w wykonaniu żołnierzy – weteranów misji poza granicami państwa. Stało się to m.in. w związku z faktem, iż wspieramy „Projekt Wojownik”, a w w ostatnim czasie zapoczątkowaliśmy także współpracę przy „Invictus Games”, czyli międzynarodowe wielodyscyplinarne zawody sportowe stworzone przez księcia Harry’ego, skierowane do żołnierzy i weteranów wojennych rannych w misjach w kraju i poza granicami.

Link do naszego profilu projektu: https://www.facebook.com/sportbyb2b/