RODO

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych zgromadzonych przez Agencję Marketingu Biznesowego B2B Connection Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

AGENCJI MARKETINGU BIZNESOWEGO B2B CONNECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Agencja Marketingu Biznesowego B2B Connection Sp. z o.o., przywiązuje ogromną wagę do ochrony prywatności, a więc danych osobowych swoich klientów. Poniższy dokument zawiera zbiór zapisów zgodnych z przepisami prawa międzynarodowego w skład, których wchodzą zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania powyższych danych przez Nas. 

Na wstępie zaznaczamy, że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; tzw. Rozporządzenie RODO) informujemy, że: 

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Agencja Marketingu Biznesowego B2B Connection Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej Agencją B2B, zarejestrowana pod adresem 21-040 Świdnik, ul. Wincentego Witosa 5 lok. 1 (KRS 0000608106, NIP 7123310256, REGON 364002971); 

2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego zamówienia, realizacji przesłanego zlecenia oraz o ile wyrażono osobną zgodę – do otrzymywania od nas newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – więc t tylko do tego, na co wyraziłeś/łaś wyraźną zgodę;

3) Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji złożonego zlecenia, czyli Agencja B2B oraz firmy trzecie ściśle współpracujące z Nami w tym procesie (nie znajdzie się tutaj żadna dodatkowa, zbędna);

4) Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia – jak zażądasz, usuniemy. Żądanie usunięcia danych skieruj do nas po wejściu na b2bconnection.eu, zakładka Kontakt;

5) Posiadasz prawo do żądania od administratora (Agencji B2B) dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;

6) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jeśli odmówisz, nie będziemy mieli możliwości prawidłowego zarejestrowania Twojego zgłoszenia oraz jego realizacji;   

Jakie dane o Tobie zbieramy? 

Podczas przyjmowania zgłoszenia drogą elektroniczną (mailową) lub tradycyjną (telefoniczną) pytamy Cię najczęściej o: imię, nazwisko i/lub nazwę firmy, dokładny adres jej siedziby, strony internetowej i ewentualnie profili w mediach społecznościowych oraz podstawowe dane kontaktowe do Ciebie lub innej osoby kontaktowej, takich jak numer telefonu, czy adres e-mail. Podczas Twojej wizyty na Naszej stronie dochodzi do automatycznego zebrania danych dotyczących tej wizyty takich, np jak: Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki internetowej, typ systemu operacyjnego komputera, itp. Dane te zbierane są automatycznie za pośrednictwem specjalistycznego oprogramowania analitycznego Google Analytics.  

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane? 

Agencja B2B uznaje prawo Klientów do prywatności jako sprawę nadrzędną, zatem dane osobowe nie zostaną udostępnione osobom trzecim w celach innych niż te wymagane do prawidłowej, bezproblemowej oraz szybkiej realizacji zlecenia. Wszystkie dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy w sposób w pełni zgody z przepisami krajowego i międzynarodowego prawa oraz w pełnej zgodzie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. 

Dane zbierane podczas procesu rozliczeniowego mogą być przekazywane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia Twojego konta. Agencja B2B nie ponosi odpowiedzialności za praktyki informacyjne stosowane przez firmy trzecie. W celu zachowania bezpieczeństwa informacji radzimy zapoznać się z polityką prywatności tychże firm. 

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do zbierania danych demograficznych o Naszych Klientach, do personalizacji zawartości naszej strony internetowej i profili społecznościowych bądź do analizy ich zachowań na nich. Dane te zbierane są anonimowo. 

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a Agencją B2B będą wykorzystywane wyłącznie w celu jak najszybszej i najdokładniejszej odpowiedzi na Twoje zapytanie. 

Możemy kontaktować się z Tobą w celu potwierdzenia, że informacje, które gromadzimy w naszej bazie danych są nadal aktualne oraz w celu uzupełnienia Twojego wpisu w niej o potrzebne dodatkowo informacje.

Magazynowane przez nas dane mogą posłużyć do sporządzania statystyk wewnątrz firmowych . Informacje te możemy wykorzystywać dla celów marketingowych oraz w zakresie dalszej działalności i rozwoju agencji. 

W wyjątkowych sytuacjach Twoje dane mogą zostać przekazane powołanym do uzyskania takich informacji organom państwowym. 

W jaki sposób kontaktujemy się z Tobą?  

Możesz otrzymywać od nas e-maile dotyczące Twojego zlecenia.

Możemy się również kontaktować telefonicznie, SMS lub poprzez e-mail w celu powiadomienia o stanie realizacji zlecenia oraz wszelkich informacjach jego dotyczącego. 

Sporadycznie możemy informować Ciebie o nowościach i promocjach Naszej agencji. 

Czy możesz zmienić swoje dane osobowe?  

Przechowywane przez Nas dane dotyczące Ciebie możesz zawsze zmienić lub usunąć, jednak musisz tego dokonać na pisemny swój wniosek. 

Dane księgowe takie jak, np. imię, nazwisko i/lub nazwa firmy, adres, NIP, REGON, czy KRS możesz zmienić, ale nie możesz usunąć, gdyż są one niezbędne do wystawienia faktury i są przechowywane we wszelkich innych celach księgowych i prawnych. 

Jak wykorzystujemy Twoje ciasteczka cookies? 

„Cookies” to pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach mobilnych klientów, przeznaczone do przeglądania stron internetowych. 

„Cookies” używane są w celu personalizacji korzystania z przeglądarki, jak również pozwalają określać sposób korzystania klientów ze stron internetowych. Ciasteczka możemy wykorzystywać do obsługi programu partnerskiego. Przetrzymują one dane, dzieki którym jesteśmy w stanie zidentyfikować partnera. 

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności (np. transakcji związanej ze złożonym zleceniem i przekazanych w procesie jego rejestracji danych). Dane osobowe są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawionym. Rozróżniamy „cookies” sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. „Cookies” sesyjne przechowywane są na urządzeniu klientów do momentu wylogowania się ze strony internetowej lub jej wyłączenia. Natomiast „Cookies” stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas. Klienci mogą dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików „cookies” lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu takiego pliku na urządzenie klientów. Informacje o możliwych konfiguracjach „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Wprowadzenie ograniczeń dotyczących stosowania plików „cookies” może wpłynąć na prawidłowe użytkowanie strony internetowej (np. niepoprawne wyświetlanie się grafik lub materiałów filmowych zawartych na naszej stronie). 

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?  

Nasza baza danych zabezpieczona jest przed wglądem osób trzecich. Komunikacja pomiędzy Twoim urządzeniem mobilnym, a Naszym serwerem, gdy zbierane są Twoje dane osobowe, szyfrowana jest profesjonalnie z wykorzystaniem protokołu SSL. 

Zmiany naszej polityki prywatności 

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie Agencji B2B pod adresem b2bconnection.eu oraz publikacji stosownego wpisu na firmowym blogu Naszej agencji. 

Akceptacja warunków 

Wszyscy nasi Klienci zobligowani są do zapoznania się i stosowania zasad zgodnych z niniejszą polityką.  

Kontakt z Nami

Firma zbierająca dane: Agencja Marketingu Biznesowego B2B Connection Sp. Z o.o., ul. Wincentego Witosa 5 lok.1, 21-040 Świdnik NIP 7123310256 Numer telefonu: (+48) 536 142 190

Wszelkie zapytania, uwagi prosimy przesyłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres biuro@b2bconnection.eu 


stan prawny aktualny na dzień: niedziela, 11 sierpnia 2019 r.