B2B: Klauzula o RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO): poniżej informacja do zapoznania się.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Właściciel Agencji Marketingu Biznesowego B2B Connection Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mający biuro w Toruniu (87-100) przy ul. Sczanieckiego 6 m.23.

Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email piotr@b2bconnection.eu lub pisemnie na adres jego biura.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator pełni również rolę inspektora ochrony danych osobowych i w tym zakresie można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedniej realizacji zleconej naszej agencji usług zgodnie z wcześniej podpisanym formularzem zgody RODO.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych 
Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom gospodarczym lub osobą fizycznym pozostającym w stałej współpracy z naszą agencją w celu zapewnienia jak najszybszej i profesjonalnej obsługi marketingowej.

Okres przechowywania danych
Dane będą przechowywane w bazie danych naszej agencji bezterminowo, jednak w każdej chwili podmiot będący właścicielem danych osobowych ma prawo do:

      •  Do dostępu do treści danych przechowywanych w bazie naszej agencji.
      • Ich sprostowania (poprawienia/aktualizacji, gdyby uległy zmianie).
      • Ich usunięcia z bazy naszej agencji, jednak musi wtedy podać konkretny powód i odpowiednio złożony wniosek musi zostać rozpatrzony w terminie 14 dni od jego otrzymania przez inspektora ochrony danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
W Polsce jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu +48 22 531 03 00  lub fax +48 22 531 03 01

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest niezbędne,
abyśmy mogli właściwie i przede wszystkim bezproblemowo
zrealizować usługę zleconą przez Panią / Pana naszej agencji.

 

Udostępniający: Piotr Drewniak
Czas udostępnienia: 17/02/20