KONTAKT

KONTAKT


AGENCJA MARKETINGU BIZNESOWEGO 
B2B CONNECTION Sp. z o.o.
ul. Wincentego Witosa 5/1
21-040 Świdnik, Polska

NIP: 7123310256, REGON: 364002971

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem
KRS: 0000608106
Kapitał zakładowy 5 000,00 zł opłacony w całości 

biurob2bconnection@gmail.com
+48 536 142 190


Copyright © 2021. Wszystkie prawa zastrzeżone