RODO B2B

Polityka prywatności Agencji Marketingu Biznesowego B2B Connection

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Marketingu Biznesowego B2B Connection spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Świdniku, ul. Wincentego Witosa 5 lok.1, a prowadząca działalność w Toruniu, ul. Sczanieckiego 6 m.23.
    Telefon kontaktowy: +48 536 142 190, e-mail: biuro@b2bconnection.eu
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane zgodnie z najwyższym poziomem bezpieczeństwa wyłącznie w celu jak najszybszej i bezproblemowej realizacji świadczonych usług (podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony – przede wszystkim klientami agencji).
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania zamówionych usług, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  4. Przysługuje Pani/Panu pełne prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.
  6. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do poprawnej realizacji zamówionych usług.

Stan na dzień: 28.06.2020 r.